LÄBIPAISTVUSARUANNE

Audiitorettevõtjana lasub meil kohustus avaliku huvi üksusele teenuse osutamise korral, esitada audiitorkogule läbipaistvusaruande. Seadusandlusest tulenevalt on meil kohustus avaldada läbipaistvusaruanne hiljemalt 30. septembriks oma kodulehel.

Läbipaistvusaruanne sisaldab andmeid audiitorettevõtja vandeaudiitori kutsetegevuse praktika kohta läbipaistvusaruande perioodil – 1. juulist 30. juunini