Ärianalüütika

Juhtimistöölaud

– teeb olulise informatsiooni nähtavaks

Tänases ettevõtluskeskkonnas on äriprotsesside ja juhtimise kvaliteet ettevõtte kõige kriitilisem edutegur. Informatsioon ja selle kasutamise ulatus määrab suuresti äritegevuse edukuse. Probleemiks ei ole tihti andmete puudumine, vaid nende haldamine selliselt, et oluline informatsioon oleks esiletõstetud. Kuidas jõuab oluline informatsioon juhtimisotsuste vastuvõtmiseks juhi töölauale sinu ettevõttes?

Juhtimistöölaud on ärianalüüsi lahendus, mis muudab erinevatest äritarkvaradest pärinevad keerulised andmehulgad sinu meeskonnale automaatselt ja minimaalse ajakuluga visuaalselt kergesti arusaadavaks informatsiooniks.

 

– Integreeritud andmed – terviklik informatsioon

Juhtimistöölaud võimaldab integreerida andmed erinevatest allikatest, milleks võivad olla majandustarkvara, GPS lahendused, MS Exceli süsteemid, projektijuhtimise rakendused või mistahes muud ettevõtte ressursside planeerimise (ERP) süsteemid.


(Selle punase teksti „… ja teised ettevõttes kasutusel olevad rakendused“ ma viskaks välja, see on visuaalselt kole ja ei anna midagi)

 

 

Andmete integreerimine võimaldab luua suurepärase juhtimissüsteemi, mis varustab kõiki osapooli olulise informatsiooniga – müügihaldurist kuni tegevjuhini.

 

–  nutikas tööriist igal juhtimistasandil

Juhtkond

·                     Ülevaatlikud töölauad;

·                     strateegilised mõõdikud;

·                     taktikalised mõõdikud jpm.

 

 

Finantsjuht ja controller

·                     Debitoorse võlgnevuse juhtimine;

·                     konsolideeritud aruanded;

·                     krediidilimiidi juhtimine;

·                     Finantsprognoosid jpm.

 

Müügi– ja turundusjuht

·                     Kliendiportfelli detailne analüüs;

·                     müügiplaanide jälgimine;

·                     tooteportfelli haldus;

·                     müügiprognooside koostamine jpm.

 

Tootmise ja tarneahela juhtimine

·                     Varude juhtimine ja ostude planeerimine;

·                     prognooside koostamine;

·                     tootmisplaanide jälgimine;

·                     just-in-time, 6sigma, lean management tootmismudelite realiseerimine jpm.

 

–  on unikaalne ärianalüüsi lahendus

Standardseid lahendusi ei eksisteeri, seetõttu on iga juhtimistöölaud unikaalne ja peegeldab vaid sinu ettevõtte jaoks olulist informatsiooni. meie aitame sul näha võimalusi, kuidas on juhtimistöölaua kaasabil võimalik ettevõtet veelgi tõhusamaks muuta. Koostöös sinuga aitame kaardistada hetkeolukorra, defineerime lähteülesande, töötame välja  sobiva juhtimistöölaua lahenduse ning anname nõu, kuidas seda kasutada.

Juhtimistöölaud võimaldab mõõta kõiki olulisi aspekte, mis aitavad tegevusi juhtida. Juhtimisotsuste vastuvõtmiseks vajalik näitajad on alati terviklikul ja kergestihaarataval moel üle internetivõrgu kättesaadav. Juhtimistöölaud on suurepärane töövahend mistahes ärivaldkonnas ja mistahes juhtimistasandil. Juhtimistöölauaga minimeerid määramatust tuleviku ees ning omad alati suurepärast ülevaadet, mis ja millepärast on juhtunud!