Mitterahalise sissemakse hindamise kontroll

Kui olete otsustanud oma ettevõtte osakapitali mitterahalise sissemakse abil suurenda, siis vastavalt äriseadustikulerkontrollib audiitor mitterahalise sissemakse hindamist ja esitab arvamuse selle kohta, kas mitterahaline sissemakse vastab äriseadustikus esitatud nõuetele. Vandeaudiitori aruandes kirjeldatakse mitterahalise sissemakse objekt ja selle hindamisel kasutatud meetod. Samuti sisaldab aruanne kinnitust, et mitterahalise sissemakse objekti väärtus katab mitterahalise sissemaksega tasutud aktsia nimiväärtuse ja ülekursi.