Ülevaatus

Võrreldes auditiga, on ülevaatus mõeldud eelkõige väiksematele ja vähema avaliku huvi all olevatele ettevõtetele. Ülevaatuse puhul on kontrollprotseduurid auditi omadest vähem põhjalikud ja piirduvad üksnes analüütiliste testide ja võtmeisikute intervjueerimisega. Seeetõttu on ülevaatus auditist oluliselt kiirem ja odavam. Ülevaatus pakub samas väiksemat kindlustunnet kui audit. Juhul, kui ettevõtte omanik(ud) on huvitatud siiski põhjalikuma kindlustunde saamisest, jätab uus audiitortegevuse seadus võimaluse asendada kohustuslik ülevaatus auditiga.