Ettevõtte väärtuse hindamine

Kas ettevõtte aktsiate või osade tegelik väärtus vastab bilansis kajastatud numbritele? Kas finantsvarad, põhivarad jm aktivad, ettevõtte nõuded või kohustused on kajastatud õiglases väärtuses? Ettevõtte väärtust on vaja teada siis, kui tekib vajadus firmat müüa või osta. Samuti siis, kui omanik soovib oma väärtpabereid müüa.