AUDIITORKOHUSTUS
Audiitorkohustuse kalkulaator

AUDIITORTEENUSED

Vajad kindlustunnet, et ettevõtte fintantsseisund
vastab kehtivale seadusandlusele?

FINANTSAUDIT

Vajad kindlustunnet, et aastaaruanne
vastab seadusandlusele ja kajastab
õiglaselt ettevõtte finantsseisundit?

PAKENDIAUDIT

Oled pakendiettevõtja ja
pakendiaruandluse kontroll on Sinu
jaoks päevakorral?

ÜLEVAATUS

Oled keskmise suurusega ettevõte ja vajad
aastaaruande kontrolli ettevõtte
finantsseisundi hindamiseks?

MITTERAHALISE SISSEMAKSE
HINDAMISE KONTROLL

Vajad audiitori hinnangut, kas mitterahaline
sissemakse vastab äriseadustikus esitatud nõuetele?

FINANTSNÕUSTAMINE

Vajad nõu keerulisemate ühekordsete
finantsoperatsioonide teostamisel?

ETTEVÕTTE VÄÄRTUSE HINDAMINE

Ees ootab ettevõtte ostu-,
müügi- või aktsiatehing ning vajad
hinnangut ettevõtte väärtusele?

ÜHINEMISTE JA JAGUNEMISTE
FINANTSNÕUSTAMINE

Vajad eksperti ettevõtete ühinemiste ja jagunemistega
kaasnevate finantstehingute nõustamiseks?

OSTUEELNE FINANTSANALÜÜS

Plaanid ettevõtte ostu ning vajad põhjalikku
ostetava ettevõtte majandustegevuse ja
finantsaruandluse analüüsI?

FINANTSSÜSTEEMIDE OPTIMEERIMINE

Vajad kompaktset analüüsi ja
ülevaadet ettevõtte finantssüsteemi
tugevustest ja kitsaskohtadest?

ÄRIANALÜÜTIKA

Vajad toimivat infotehnoloogilist lahendust, mis
annab kiireülevaate ettevõtte numbrilistest
näitajatest juhtimisotsuse langetamiseks?

KÜSI JULGELT LISATEAVET!
Ellen Tohvri
Partner, vandeaudiitor

Tel +372 730 2190

Mob +372 518 5850

E-post ellen.tohvri@audit.ee

maire-rooma
Maire Rooma
Vandeaudiitor

Tel +372 730 2196

Mob +372 528 3507

E-post maire.rooma@audit.ee

Robert Pirk
Vandeaudiitor

Tel +372 730 2292

Mob +372 5692 7469

E-post robert.pirk@audit.ee