USALDUSVÄÄRSUS, KOMPETENTSUS, KONFIDENTSIAALSUS, PROFESSIONAALSUS

AUDIITORTEENUSED

Vajad kindlustunnet, et ettevõtte fintantsseisund
vastab kehtivale seadusandlusele?

FINANTSAUDIT

Vajad kindlustunnet, et aastaaruanne vastab
seadusandlusele ja kajastab õiglaselt
ettevõtte finantsseisundit?

PAKENDIAUDIT

Oled pakendiettevõtja ja
pakendiaruandluse kontroll on
Sinu jaoks päevakorral?

ÜLEVAATUS

Oled keskmise suurusega ettevõtte ja vajad
aastaaruande kontrolli ettevõtte
finantsseisundi hindamiseks?

MITTERAHALISE SISSEMAKSE
HINDAMISE KONTROLL

Vajad audiitori hinnangut, kas mitterahaline
sissemakse vastab äriseadustikus esitatud nõuetele?

FINANTSNÕUSTAMINE

Vajad nõu keerulisemate ühekordsete
finantsoperatsioonide teostamisel?

ÄRIANALÜÜTIKA – JUHTIMISTÖÖLAUD

Kuidas jõuab oluline informatsioon juhtimisotsuste vastuvõtmiseks juhi töölauale Sinu organisatsioonis? Kui optimaalne on informatsiooni kvaliteet ja selle kogumise ajakulu? 

Äritegevuse edukuse määrab suuresti informatsioon, selle kasutamise efektiivsus ja operatiivne kättesaadavus eri süsteemidest.  Ärianalüütika loob ühise juhtimistöölaua kogu meeskonnale, mis anna kiire ülevaate ettevõtte finantsnumbritest faktipõhiste otsuste langetamiseks.  

Juhtimistöölaud on unikaalne ärianalüüsi lahendus, mis muudab erinevatest äritarkvaradest pärinevad keerulised andmehulgad Sinu meeskonnale automaatselt ja minimaalse ajakuluga visuaalselt lihtsasti arusaadavaks kompaktseks informatsiooniks. 

Juhtimistöölaud:
  • integreerib andmed erinevatest allikatest, süsteemidest ja programmidest nt GPS lahendused; Exceli tabelid; projektijuhtimise rakendused; müügitarkvarad; ettevõtte ressursside planeerimise (ERP) süsteemid jt.
  • loob suurepärase juhtimissüsteemi, mis varustab olulise informatsiooniga kõiki osapooli – müügihaldurist kuni tegevjuhini.
  • kuvab juhtimisotsuste langetamiseks olulist informatsiooni operatiivselt, terviklikult ja arusaadaval viisil üle internetivõrgu.   
  • on nutikas tööriist mistahes ärivaldkonnas ja igal juhtimistasandil. 
  • minimeerib määramatust tuleviku ees ja annab juhile jooksvalt ülevaate muutustest ning nende põhjustest.

Sinu organisatsiooni poolt seatud eesmärkidest lähtuvalt, töötame välja sobiva juhtimistöölaua lahenduse ja anname nõu, kuidas seda kasutada. Iga juhtimistöölaud on unikaalne ja peegeldab vaid Sinu ettevõtte jaoks olulist informatsiooni. Tihe koostöö meie eksperdi ja ettevõttesiseste vastutavate osapoolte vahel on hekteolukorra kaardistamisel ja lähteülesande defineerimisel määrava tähtsusega.

Meie kogenud ekspert märkab võimalusi, kuidas juhtimistöölaua abil Sinu ettevõtte veelgi tõhusamaks muuta. 

ETTEVÕTTE VÄÄRTUSE HINDAMINE

Ees ootab ettevõtte ostu-, müügi- või
aktsiatehing ning vajad hinnangut
ettevõtte väärtusele?

ÜHINEMISTE JA JAGUNEMISTE
FINANTSNÕUSTAMINE

Vajad eksperti ettevõtete ühinemiste ja jagunemistega
kaasnevate finantstehingute nõustamiseks?

OSTUEELNE FINANTSANALÜÜS

Plaanid ettevõtte ostu ning vajad
ostetava ettevõtte majandustegevuse ja
finantsaruandluse analüüsi?

FINANTSSÜSTEEMIDE OPTIMEERIMINE

Vajad kompaktset analüüsi ja
ülevaadet ettevõtte finantssüsteemi
tugevustest ja kitsaskohtadest?

Miks valida E-Audit?
Asset 1

PROFESSIONAALSUS

Kompetentsed ja kogemustega audiitorid
ning finantsnõustajad, kes järgivad parimaid rahvusvahelisi ja kohalike praktikaid.

Asset 5

USALDUSVÄÄRSUS

Korras ja seadusandlusele vastav ettevõtte finantsaruandlus on meie jaoks number 1, mis loob väärtust nii ettevõttele kui äripartnerile.

Asset 6

PÕHJALIKKUS JA PERSONAALSUS

Väärtustame personaalset lähenemist, me süveneme kliendi vajadustesse ning tunneme oma kliente läbi ja lõhki.

Asset 2

TÕENE PILT

Räägime ja peegeldame ettevõtte majandusseisu nii nagu päriselt on – sõltumatult, ilustamata ja ausalt.

Asset 3

AVATUD SUHTLUS

Väärtustame oma tegevustes
usaldust, avatud suhtlust
ja kestvat tööd.

Asset 4

HEA MAINE

Meie kliendiportfelli moodustavad eri suurusega ja sektorites tegutsevad mainekad organisatsioonid üle Eesti.

KÜSI JULGELT LISATEAVET!
Ellen Tohvri
Partner, vandeaudiitor

Tel +372 730 2190

Mob +372 518 5850

E-post ellen.tohvri@audit.ee

maire-rooma
Maire Rooma
Vandeaudiitor

Tel +372 730 2196

Mob +372 528 3507

E-post maire.rooma@audit.ee

Robert Pirk
Vandeaudiitor

Tel +372 730 2292

Mob +372 5692 7469

E-post robert.pirk@audit.ee