USALDUSVÄÄRSUS, KOMPETENTSUS, KONFIDENTSIAALSUS, PROFESSIONAALSUS

AUDIITORTEENUSED

Vajad kindlustunnet, et ettevõtte fintantsseisund
vastab kehtivale seadusandlusele?

FINANTSAUDIT

Audiitorteenused on kindlustandvad teenused, mis loovad organisatsiooni poolt esitatud finantsinformatsioonile kvaliteeditempli ning kinnitavad selle vastavust seadusandlusele ja heale tavale.

Finantsaudit on raamatupidamise aastaaruande kontroll, mis annab põhjendatud kindlustunde, et aruanne vastab kehtivale seadusandlusele ning kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit.

Auditeerimiskohustus on seadusest tulenev kohustus lähtuvalt organisatsiooni õiguslikust vormist, müügitulust, töötajate arvust ja varadest bilansipäeva seisuga. Samas on auditi läbimine vabatahtlikuna lubatud kõikidele organisatsioonidele.

Kontrolli auditikalkulaatorist siin, kas Sinu ettevõte on auditikohuslane.
Auditi tulemusena:
 • anname ettevõtte omanikele suurema kindlustunde.
 • anname ülevaate ja analüüsime, kas aastaaruande seisukohalt olulist informatsiooni genereeriva protsessid ja süsteemid on läbitud korrektselt.
 • anname tagasisidet tegevus-, sisekontrolli- ja finantsriskide kohta. 
 • tõuseb Sinu firma finantsinformatsiooni usaldusväärsus kolmandate osapoolte silmis.
 • saame vajadusel juhtida juhtkonna tähelepanu puudustele, mille kõrvaldamine tagab efektiivse juhtimise.
Miks valida E-Audit?
 • Teenuste kõrge kvaliteet.
 • Usaldusväärsed, kogenud ja professionaalsed audiitorid.
 • Põhjalikkus ja süvenemine kliendi vajadustesse.
 • Esitame tõese pildi ettevõtte majandusseisust.
 • Põhjalikud ettevõttesisesed kontrollprotseduurid
 • Auditeerimise metoodika vastab rahvusvahelistele auditeerimise standarditele (ISA). 
 • Audiitoritele ja E-Auditile kui audiitorettevõtjale on seatud ranged kvaliteedinõuded kutsetegevuste standardites. 
 • Audiitorkogu regulaarne järelevalve.
 • Paberivaba ja keskkonnasäästlik eAudit.
Meie audiitorid on oma töös sõltumatud ja erapooletud. Põhiväärtused, milles me oma igapäeva töös juhindume:
 • Usaldusväärsus
 • Objektiivsus
 • Erialane kompetentsus
 • Konfidentsiaalsus
 • Eetilisus
 • Professionaalne käitumine. 
PAKENDIAUDIT

Oled pakendiettevõtja ja
pakendiaruandluse kontroll on
Sinu jaoks päevakorral?

ÜLEVAATUS

Oled keskmise suurusega ettevõte ja vajad
aastaaruande kontrolli ettevõtte
finantsseisundi hindamiseks?

MITTERAHALISE SISSEMAKSE
HINDAMISE KONTROLL

Vajad audiitori hinnangut, kas mitterahaline
sissemakse vastab äriseadustikus esitatud nõuetele?

FINANTSNÕUSTAMINE

Vajad nõu keerulisemate ühekordsete
finantsoperatsioonide teostamisel?

ETTEVÕTTE VÄÄRTUSE HINDAMINE

Ees ootab ettevõtte ostu-, müügi-
või aktsiatehing ning vajad hinnangut
ettevõtte väärtusele?

ÜHINEMISTE JA JAGUNEMISTE
FINANTSNÕUSTAMINE

Vajad eksperti ettevõtete ühinemiste ja jagunemistega
kaasnevate finantstehingute nõustamiseks?

OSTUEELNE FINANTSANALÜÜS

Plaanid ettevõtte ostu ning vajad põhjalikku
ostetava ettevõtte majandustegevuse ja
finantsaruandluse analüüs?

FINANTSSÜSTEEMIDE OPTIMEERIMINE

Vajad kompaktset analüüsi ja
ülevaadet ettevõtte finantssüsteemi
tugevustest ja kitsaskohtadest?

ÄRIANALÜÜTIKA

Vajad toimivat infotehnoloogilist lahendust, mis
annab kiireülevaate ettevõtte numbrilistest
näitajatest juhtimisotsuste langetamiseks?

Miks valida E-Audit?
Asset 1

PROFESSIONAALSUS

Kompetentsed ja kogemustega audiitorid
ning finantsnõustajad, kes järgivad parimaid rahvusvahelisi ja kohalike praktikaid.

Asset 5

USALDUSVÄÄRSUS

Korras ja seadusandlusele vastav ettevõtte finantsaruandlus on meie jaoks number 1, mis loob väärtust nii ettevõttele kui äripartnerile.

Asset 6

PÕHJALIKKUS JA PERSONAALSUS

Väärtustame personaalset lähenemist, me süveneme kliendi vajadustesse ning tunneme oma kliente läbi ja lõhki.

Asset 2

TÕENE PILT

Räägime ja peegeldame ettevõtte majandusseisu nii nagu päriselt on – sõltumatult, ilustamata ja ausalt.

Asset 3

AVATUD SUHTLUS

Väärtustame oma tegevustes
usaldust, avatud suhtlust
ja kestvat tööd.

Asset 4

HEA MAINE

Meie kliendiportfelli moodustavad eri suurusega ja sektorites tegutsevad mainekad organisatsioonid üle Eesti.

KÜSI JULGELT LISATEAVET!
Ellen Tohvri
Partner, vandeaudiitor

Tel +372 730 2190

Mob +372 518 5850

E-post ellen.tohvri@audit.ee

maire-rooma
Maire Rooma
Vandeaudiitor

Tel +372 730 2196

Mob +372 528 3507

E-post maire.rooma@audit.ee

Robert Pirk
Vandeaudiitor

Tel +372 730 2292

Mob +372 5692 7469

E-post robert.pirk@audit.ee