E-Audit OÜ audiitorid on edukalt läbinud järjekordse kvaliteedikontrolli ning AJN on tunnustanud meie tööd märgistusega ROHELINE, mis tähendab et audiitorteenuste kvaliteet vastab kõigile nõuetele.

Alates 2016. aastast, mil meie viimase läbitud kvaliteedikontrolli tulemuseks oli „kollane“, oleme järgneva kuue aasta jooksul järjepidevalt täiustanud meie töömeetodeid ja -protseduure. Samavõrd oluline, kui on korrektselt läbiviidud audiitorkontrolli protseduurid ise, on seda ka kontrollprotseduuride dokumenteerimine. Oleme tänaseks oluliselt täiendanud audiitorteenuste raames läbiviidavate kontrolliprotsesside dokumenteerimise kvaliteeti ja ajakohasust. Meil on hea meel tõdeda, et tehtud töö on kandnud vilja ja kvaliteedikontrolli tulemus kinnitab seda.

Audiitori aruannet loevad ettevõtte omanikud, finantseerijad, kliendid ja tarnijad, aga ka potentsiaalsed tulevased uued omanikud. Seetõttu on audiitori aruandel sageli väga oluline mõju. Ettevõtte omanike huvides on, et audiitori arvamus oleks põhjendatud ja selle kujundamiseks tehtud töö vastaks audiitortegevust reguleerivatele standarditele. Meie auditi tiim töötab jätkuvalt täie pühendumusega, et anda klientidele kindlustunne, et ettevõtte finantsseisund vastab kehtivale seadusandlusele ja reglementatsioonile.

Kõrge kvaliteedi tagamiseks on kõik Eestis tegutsevad audiitorettevõtjad allutatud kvaliteedikontrollile, mille käigus hindab Audiitortegevuse Järelevalve Nõukogu (AJN) audiitori töö kvaliteeti. Kontrolle ei viida läbi igal aastal, aga praeguse regulatsiooni kohaselt vähemalt kord kuue aasta jooksul. Kvaliteedikontrolli tulemused on avalik info, mida soovitame enne audiitori valimist kontrollida. Seda võib teha juba enne pakkumiskutse avaldamist.

Info kõikide audiitorettevõtjate kohta on koondatud audiitortegevuse portaalis, kust on ühtlasi kõigil võimalik näha ka varasemalt läbi viidud kvaliteedikontrollide tulemusi (konkreetse audiitorettevõtja juures osas „Menetlused“).

Kvaliteedi kohta antud hinnang on järgmisel skaalal:

  • Roheline – audiitorteenuse kvaliteet vastab nõuetele
  • Kollane – audiitorteenuse kvaliteedis esinesid vähemolulised puudused, täiustamine nõutav
  • Oranž – audiitorteenuse kvaliteedis esinesid olulised puudused, täiustamine nõutav
  • Punane – audiitorteenuse kvaliteet ei vasta nõuetele, oluline täiustamine nõutav

Audiitori valimisel soovitame alati kaaluda, kas audiitori eelneva töö kvaliteet on olnud teie hinnangul piisav.