Robert toob ettekandes välja 8 olulist aspekti, mis kipuvad finantsarvestuses tihtipeale tähelepanu alt välja jääma.

Audiitorite peamiseks ülesandeks on kontrollida majandusaasta aruande vastavust rakendatavale aruandlusstandardile, milleks enamasti on Eesti Finantsaruandluse Standard. Teadmised ja õigeaegselt planeeritud tegevused annavad kindluse, et audiitorkontrollist kujuneb meeldiv koostöö ja et audiitorkontrolli käigus ei ilmne aruandluses olulisi puudusi.

Vaata sisukat ettekannet. Kui soovid ka ettekande slaide, anna oma soovist teada info@audit.ee ning saadame Sulle slaidid meiliga.

Head vaatamist!